Katri Pailos

Tänään esittelyssä on opettaja Katri Pailos Fiskarin koulusta.

Katri Pailos on luokanopettaja, kuvataideopettaja sekä Fiskarin koulun rehtori. Hän tulee puhumaan #LASTU -koulutukseen uudesta Fiskarin oppimisympäristön mallista.

Fiskarin malli — monialainen oppimisympäristö

Malli kuvailee miten lähiympäristöä hyödynnetään koulun toiminnassa taide-, käsityö- ja museopedagogisilla työpajakäynneillä ja muulla yhteistyöllä paikallisten toimijoiden kanssa. Oppimisympäristönä toimii siis koko kylä, ja kylän moninaiset toimijat artisaaneista taiteilijoihin ovat aktiivinen osa lasten koulukokemusta. Lue lisää täältä.

Katri on myös kuvataiteilija ja hänen töihinsä voi tutustua hänen blogissaan.

Tule LASTU-koulutukseen kuuntelemaan miten Katri käyttää luovuutta ja taiteita opetuksen lisänä.

Like what you read? Give LASTU-koulutus a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.