Terugkijken op een half jaar Learnbeat

Het jaar 2015 loopt ten einde. Een goed moment om terug te blikken op het afgelopen (half) jaar. Vanaf augustus zijn tienduizenden leerlingen aan de slag gegaan op onze digitale leeromgeving Learnbeat. Toen de kerstvakantie begon, zagen we dat het direct een stuk rustiger werd op Learnbeat. Dat zette ons aan het denken. Wat zijn eigenlijk de drukste periodes? Wanneer zijn leerlingen aan het werk?


De volgende grafiek toont de activiteit tijdens de afgelopen maanden. Het wekelijkse ritme is goed zichtbaar.

activiteit sinds het begin van het schooljaar

Wat valt op?

  • De herfstvakantie in het midden. Hoewel een paar leerlingen nog schoolwerk moeten afmaken (of vooruit werken), nemen de meeste leerlingen écht vakantie.
  • De geleidelijke opstart aan het begin van het jaar. Als gevolg van de vakantiespreiding starten de regio’s noord, midden en zuid in drie opeenvolgende weken. Daarnaast zijn leerlingen in de eerste week van het jaar soms op brugklaskamp, of bezig met andere kennismakingsactiviteiten.
  • De kerstvakantie helemaal aan het eind. In tegenstelling tot de herfstvakantie is er in de kerstvakantie direct (bijna) geen activiteit meer.
  • De weekenden zijn heel duidelijk te zien. Wat verder opvalt is dat de zaterdagen rustiger zijn dan zondagen. Het huiswerk voor maandag wordt dus blijkbaar op zondag gedaan, en niet op zaterdag. Niets menselijks is de leerlingen vreemd.
  • Op maandagen lijkt het meeste gewerkt te worden. Dat kan met de lesroosters van onze gebruikers te maken hebben, of misschien de energie van de leerlingen aan het begin van de week.

Laten we wat verder inzoomen. We kunnen ook kijken naar het ritme van de dag, zoals in de volgende grafiek.

activiteit over de dag

De lesuren, grofweg tussen 8 uur en 14 uur, zijn duidelijk zichtbaar. Wat ook opvalt is het piekje vlak voor 8 uur. Zouden dat leerlingen zijn die vlak voor de eerste les begint nog even hun huiswerk afmaken? Dit piekje wordt direct gevolgd door een dal. Een mogelijke verklaring is dat de docent in de les eerst uitleg geeft en vragen beantwoordt en leerlingen nog niet zelfstandig bezig zijn om opdrachten te maken.


Maar kwantiteit is niet het enige dat interessant is. Het gaat natuurlijk ook om de kwaliteit! In de volgende grafiek tonen we de gemiddelde score per dag van de week.

Gemiddelde score per dag van de week

We zien in het weekend flink hogere scores, vooral op zaterdag! Het lijkt wel alsof leerlingen beter scoren in het weekend dan doordeweeks. Als dat waar zou zijn, zouden we direct moeten organiseren dat leerlingen alleen nog in het weekend naar school gaan!

De waarheid is natuurlijk anders. Wat blijkt? Niet alle leerlingen zijn gelijk. Er zijn leerlingen die over het algemeen beter scoren dan andere leerlingen. En juist de leerlingen die beter scoren, zijn in het weekend actiever dan hun klasgenoten. Dit effect is het sterkst op zaterdag. De vraag die rest is dan: scoren die leerlingen beter omdat ze in het weekend actiever zijn, of zijn ze actiever omdat ze beter scoren?

Wat verder opvalt is dat de scores het laagst zijn op maandag en vrijdag. Misschien starten leerlingen op maandag wat moeilijker op, en zijn ze op vrijdag moe. Het kan ook zijn dat leerlingen op maandag aan de slag gaan met nieuwe lesstof, waardoor in het begin de resultaten minder zijn.


Dit is maar een topje van de ijsberg aan interessante inzichten die we uit het gebruik van Learnbeat kunnen halen. Wil je meer weten over Learnbeat? Kijk dan op www.learnbeat.nl. Zou je zelf ook mee willen werken aan Learnbeat? Kijk dan op www.dedact.nl/nl/jobs/

Dit artikel is geïnspireerd door dit artikel op Knewton.