Dlaczego gramy

Gramy, bo chcemy. Nikt nas nie przymusza. Granie nas cieszy, czasem irytuje. Gry są różne, nieskończenie różne. Mamy mnóstwo opcji i to nam się podoba. Jedne gry uczą, inne ogłupiają. Gra nas łatwo nie męczy, chyba że jest za łatwa. Trudne gry nas sprawdzają, chcemy być lepsi.

Gry mają to coś, co można wykorzystać. Spędzony przed monitorem czas może dawać owoce. Wiedząc jak z gier korzystać, możemy rosnąć. Jest to bardzo proste, wystarczy kilka dobrych nawyków. Chcemy nadawać graniu większe znaczenie, a czas wykorzystywać przydatniej.

Gry wideo to tylko początek. Nabrawszy umiejętności i apetytu możemy przejść powoli na inne dziedziny. Opanowywanie nowych umiejętności wchodzi w nawyk i jak się zacznie ten proces, to ciężko jest przestać. Widząc szerzej, możemy wybierać i być tam, gdzie czujemy się dobrze i rozwijać się tak, jak tego chcemy.

Gramy, bo chcemy, bo inaczej nie umiemy.

Like what you read? Give Learncraft a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.