Produkt je CI tool. Nakoľko ani existujúce CI tooly v praxi nie sú ideálne, pretože vždy je to o tom, do akej miery to vyhovuje individuálnym potrebám, Freelunch CI vznikol ako sideprojekt pri riešení problémov spojených s automatickými buildmi inej webovej aplikácie. Názov Freelunch vychádza z frázy, ktorá je v angličtine celkom bežná — there’s nothing like free lunch, čo by sa do slovenčiny dalo preložiť ako nič nie je (lepšie) ako obed zadarmo. Názov sa snaží povedať, že hoci sa bavíme o niečom, čo je samo o sebe dosť frustrujúce, s Freelunch CI to ide v porovnaní s inými toolmi celkom ľahko, čo môžeme prirovnať k tomu, ako keby sme dostali niečo zadarmo. Vecou zadarmo by teda bol tool, ktorý nám šetrí starosti.
Ako sme robili branding pre webovú aplikáciu
Marek Sivak
11

Správny preklad frázy “there’s nothing like free lunch” je nikto ti nedá obed zadarmo. Keby chceš ozaj slovenskú verziu — nikto ti nedá nič zadarmo. Táto fráza je naozaj pomerne známa, nesie však skorej negatívne konotácie v spojení s nekalými marketingovými taktikami. Smutné je, že ešte linkuješ na wiki, kde to máš jasne napísané. Čo je horšie, tak aj keby ten preklad bol správny, stále tá značka nedáva ani trocha zmysel — veď si po sebe prečítaj pár krát ten odstavec. Toto je presne dôvod, prečo designéri potrebujú k sebe markeťákov. Abstraktné myslenie máš možno skvelé, ale čo sa týka logiky, analógie, jazyka a brandu… uff. Mám nejaké povedomie o programovaní a viem aký hell je staging a miliarda branchov, z hlavy skúsim vhodnejšie názvy — continous integration paradise, alebo CI Delight (Vychádzam z toho, že “CI Hell” je bežná fráza, takže tvoja appka by mala pôsobiť protichodne, alebo ako riešenie). K tomu dáš 2 palmičky, a máš hotové logo aj identitu, čo dáva hneď zmysel. Výsledné logo je celkom fajn, aj keď je postavené okolo zlého prekladu a jedná sa o sémantický nezmysel. Keď niekedy budeš hľadať kreatívca, ktorý rozumie IT, napíš, rád ti pomôžem aby tvoj ďalší kilometrový blog bol o niečom skvelom.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.