Le Cirque Dance Studio
Le Cirque Dance Studio

Le Cirque Dance Studio

Le Cirque là cơ sở dạy nhảy ở Hà Nội đang thu hút giới trẻ đến với các lớp học nhảy hiện đại, shuffle dance, sexy dance, hip hop… từ cơ bản đến nâng cao.