Bitcoin là gì ?

Gần đây nếu ai có quan tâm một chút sẽ thấy Bitcoin đang tạo một ‘hiện tượng’ chưa từng có không chỉ trong giới công nghệ mà cả trong tất cả các lĩnh vực khác như đầu tư tài chính, chính sách chính phủ, … Giá trị của đồng tiền ảo Bitcoin liên tục phá đỉnh bất chấp gần đây nhiều nước như Trung Quốc [1], Hàn Quốc [2], Nga [3], … cấm các sàn giao dịch ICO. Ví dụ hôm 12 tháng 10, 2017, giá trị của một đồng Bitcoin lần đầu tiên lên gần $6,000 [4]. Nhiều dự đoán rằng giá đồng tiền ảo Bitcoin có thể lên $6,000/Bitcoin vào cuối năm nay [5] hay $100,000 vào năm 2020 [6], $500,000/Bitcoin vào năm 2030 [7]. Các bạn quan tâm có thể theo dõi giá Bitcoin và các đồng tiền ảo khác trên trang sau đây:

Trong bài này tôi giới thiệu một vài thông tin sơ lươc về Bitcoin.

Bitcoin được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2009, bởi một nhân vật bí ẩn có biệt danh là Satoshi Nakamoto [8]. Tuy nhiên nhiều người tin rằng Bitcoin là sản phẩm của một nhóm hacker nào đó. Với các đặc điểm như giao dịch không cần một bên trung gian ủy quyền, ví dụ Ngân hàng; giao dịch dựa trên nền tảng mạng phân tán, có thể kiểm tra, truy suất nguồn gốc các giao dịch và quan trọng hơn nữa là số lượng có hạn, 21 triệu và dự kiến sẽ được đào hết vào năm 2140; … Bitcoin ngày càng được nhiều người tin tưởng và đầu tư. Biểu đồ dưới đây thể hiện mức độ quan tâm của cộng đồng đến đồng tiền ảo Bitcoin.

Biểu đồ hiển thị giá Bitcoin

Một vài thống kê liên quan tới Bitcoin:

  1. 21 triệu: số lượng tối đa của Bitcoin
  2. 16,626,300 Bitcoin đã được đào cho tới thời điểm hiện tại
  3. 92 tỉ USD: là giá trị vốn hóa của Bitcoin vào giữa tháng 10, 2017. Giá trị này bằng gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam trong 1 năm.
  4. 2 tỉ USD: là giá trị giao dịch của Bitcoin trong vòng 24h, gấp nhiều lần giá trị giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong bài tới tôi sẽ giới thiệu công nghệ nền tảng phía sau Bitcoin là gì ? Các bạn có thể đọc tham khảo thêm các đường dẫn dưới đây để có nhiều thông tin hơn về Bitcoin.

Tài liệu/đường dẫn tham khảo

[1]. China’s ICO Ban Doesn’t Mean It’s Giving Up On Crypto-Currencies. https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/09/06/chinas-ico-ban-doesnt-mean-its-giving-up-on-crypto-currencies/#6d10e64a7aeb

[2]. South Korea bans all new cryptocurrency sales. https://www.cnbc.com/2017/09/28/south-korea-bans-all-new-cryptocurrency-sales.html

[3]. Suddenly, Russia Plans To Ban Cryptocurrency Sales To ‘Ordinary People’. https://cointelegraph.com/news/suddenly-russia-plans-to-ban-cryptocurrency-sales-to-ordinary-people

[4]. Bitcoin Is Now Bigger Than Goldman Sachs and Morgan Stanley. http://fortune.com/2017/10/13/bitcoin-goldman-sachs-jp-morgan-price/

[5]. Here’s Another Reason Why Bitcoin Could Soon Hit $6,000 http://fortune.com/2017/10/13/bitcoin-price-japan-6000/

[6]. Bitcoin could hit $100,000 in 10 years, says the analyst who correctly called its $2,000 price. https://www.cnbc.com/2017/05/31/bitcoin-price-forecast-hit-100000-in-10-years.html

[7]. The first investor in Snapchat thinks each bitcoin could realistically be worth $500,000 by 2030 — Here’s how. http://www.businessinsider.sg/bitcoin-price-could-be-500000-by-2030-first-snapchat-investor-says-2017-3/?r=US&IR=T

[8]. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Satoshi Nakamoto. https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.