Ο 5χρονος Ρόντερ και ο 6χρονος Αλντ είναι δύο από τα 10.000 προσφυγόπουλα που αγνοούνται. Πίσω από τα απρόσωπα νούμερα και τις ψυχρές στατιστικές κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες οικογενειών που έχασαν τα πάντα. Αυτή είναι η ιστορία της οικογένειας του Καζίμ από τη Συρία.

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/boithiste_na_brethoun_ta_dyo_paidia_mas-64334256/

Like what you read? Give CrimeFeed+ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.