Leif Nixon
Leif Nixon

Leif Nixon

Cyber them all. It's whom, not who. Leif Nixon, Linköping. Jag vet lite grann om IT-säkerhet, och tycker en del om krishantering. Är du SD, får du jobba.