Har Kjell missat den 3:e vågen?

Kjell Nordström, ekonomen, har återigen vevat på om landsbygdens framtid, denna gång i förra veckans Nordic Business Forum.

-”Vi kallar detta för skräpyta. Det är till exempel Värmland och Gotland… där finns ingen ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara träd”

Nordström har givetvis rätt till sin åsikt, men det är just en åsikt, vilket blir väldigt tydligt när man tittar på mer data. Läs mer hos Cornucopia.

För att utge sig som “futurist” stänger Nordström förvånande nog många dörrar. Och givet den historiskt bevisade svårigheten att förutsäga framtiden kan det vara bra att istället lyssna på en “realist” som dessutom levererat på riktigt och nu investerar utifrån vad han tror på: Steve Case, grundare av AOL och författare. Case benämner den framtid han ser framför sig som “den tredje vågens internet”.

Den första vågen var byggandet och spridandet av Internet, där alla fick tillgång till webben via uppkopplade datorer hemma och på jobbet. I den andra vågen revolutionerade sociala medier, e-handel och mobila enheter med appar, tjänster och uppkoppling överallt vårt sätt att göra affärer och umgås.

Nu, i den tredje vågen tar vi internet ut i verkligheten och skapar ett “internet av allt”. Detta förutspås leda till “The rise of the rest” där tekniken möjliggör en decentralisering av innovationskraften bort från “hot spots” såsom Silicon Valley och Stockholm, där kostnadsläget kommer vara en starkt drivkraft.

Hiab HiVision

De som drog nytta av den andra vågen var unga urbana mjukvaruutvecklare. Antagandet är att den tredje vågen kommer gynna traditionella företag och företagare som är öppna för förändring, nya partnerskap och att bygga in intelligens i sina produkter. Och dessa företag finns i stor utsträckning i den “skräpyta” Nordström nu säger ska dö.

Tack vare molntjänster, utbyggda nätverk, flexibla arbetssätt och “ökad livskvalitet” ser det nu ut som om allt fler människor faktiskt väljer att bo billigt och naturnära. Den svenska landsbygden håller inte på att dö — som statistiken alltså tydligt visar.

Men — givetvis finns det utmaningar. Låt oss diskutera den pågående slitningen mellan stad och landsbygd, men låt oss basera den diskussionen på riktig data, och inte “alternativ fakta”.

Leif Rehnström, VD på Hello Future
www.hellofuture.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store