Så ska Facebook tackla politisk polarisering 2019

I november 2018 publicerade Mark Zuckerberg det senaste i en rad pressmeddelanden där han medger att Facebooks algoritmer bidrar till politisk polarisering. Som Zuckerberg själv uttrycker det har företaget “a broader social responsibility to help bring people closer together — against polarization and extremism”.

I texten beskrivs en uppdatering av flödesalgoritmen som kommer rullas ut under 2019. Målet är att drastiskt minska spridningen av innehåll som ligger precis på gränsen till att vara förbjudet enligt Facebooks community-regler och som samtidigt möter högt engagemang. Med andra ord: virala inlägg med provokativt innehåll.

Grafen ovan används av Facebook för att illustrera hur användare idag engagerar med innehåll som ligger nära gränsen.

Exemplen på sådant innehåll är många. Det skulle kunna vara desinformation och fake news, och clickbait-liknande rubriker (renodlade clickbaitrubriker straffas som bekant redan sen 2014). Det skulle även kunna röra sig om hatiskt språk som inte är tillräckligt hatiskt för att falla inom ramen för vad Facebook förbjuder och därmed helt plockar bort… och så vidare.

Med hjälp av både AI och manuell moderering kommer man scanna av inlägg och helt döda räckvidden om ett inlägg “på gränsen” möter stort engagemang — men huruvida engagemanget är positivt eller negativt spelar ingen roll. Till en början kommer algoritmjusteringen vara aktiverad som standard, men med möjlighet till avaktivering. Reglerna för vad som är så kallat “borderline content” kommer även med tiden anpassas efter olika länders normer för till exempel “naket innehåll”. Eller som Zuckerberg uttrycker det:

“Over time, these controls may also enable us to have more flexible standards in categories like nudity, where cultural norms are very different around the world and personal preferences vary”.

Den här uppdateringen kommer enligt Zuckerberg även implementeras i grupper och på sidor. Blir detta nådastöten för “Stå upp för Sverige/Peter Springare/osv”-grupperna som då lär dö den stora räckviddsdöden?

Än så länge beskrivs själva gränsdragningen mycket vagt. På Lennox PR följer vi utvecklingen med spänning.

Elin Dahlback
Digital strateg och projektledare

Här finns en bra sammanfattning av Zuckerbergs cirka 5000 (!) ord långa pressmeddelande: