Leonardo Gama | Wallstreetable
Leonardo Gama | Wallstreetable

Leonardo Gama | Wallstreetable

Host da Wallstreetable, o primeiro canal de Wall Street direcionado ao brasileiro que empreende e investe no mercado global. Boston & New York.