Deze zes bedrijven wegen op de klimaattop

De Klimaattop is voor bedrijven een cruciaal moment. Maar wel met heel andere beweegredenen dan de klimaatbeweging. Voor steenkoolbedrijven of fossiele energiebedrijven betekent een stevig klimaatakkoord een opdoffer. Sommigen doen er dan ook alles aan om hun zaak te redden. Corporate Europe Observatory toont welke middelen bedrijven inzetten tijdens de klimaattop. Deze kaart geeft een overzicht van zes lobbygroepen, een topje van de ijsberg.

Check de kaart hier: http://bit.ly/1XU3nDV