А як ти визначаєш чи це вже було сказано раніше чи ні?
YepItsMe
11

Речі які дають щось нове зазвичай входять в історію та мають великі імена, їх важко пропустити. А замазування фактів рано чи пізно вилазить на зовні.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.