[Day 0] Cancer
Thuy Muoi
1.8K323

Viết tiếng Việt cho dễ nhé :).

Có lẽ anh hơi khùng nhưng lần cuối cùng gặp em thì cảm giác em ngược đãi cơ thể em hơi bị nhiều. Dù sao thì cơ thể em có trục trặc và anh không nghĩ là nên khuyên em fight với nó. Hãy lắng nghe chính cơ thể em nhiều hơn, hãy giúp đỡ cơ thể em vượt qua vấn đề của chính nó. Anh nghĩ em cần đến sự giúp đỡ của thiền, của chế độ ăn thực dưỡng hơn là thuốc men + tinh thần lạc quan + hầm bà lằng thứ gì đó. Em đã sử dụng thân thể, sức khoẻ của em phục vụ cho mơ ước của em, giờ em hãy dành thời gian, dành tâm trí phục vụ cho sức khoẻ, cho thân thể của em lại nhé. Chúc khoẻ.

Còn về VN thì cố gắng gặp nhau nói chuyện thêm nhé.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tai Le’s story.