Az olvasókkal egy a Gamer365-tel közös megegyezéssel kukába száműzött nekem személyesen ( nem…
Viktor Vörös
1

“ Ennek célja életjel kommunikálása volt, hogy készül, nem pedig egy eldöntendő kérdés a közönség felé, hogy akkor ez most jöhet-e vagy sem”

Gotcha, ez az információ kimaradt, ez kicsit más fényt vet a szituációra. ☺

A “saját szakmai megítélés” alatt természetesen nem azt értettem, hogy indokolatlan mert-épp-ilyen-kedvem-van hullámokra kell alapozni a döntéseidet, hanem arra, hogy a beérkező visszajelzések megfogadása vagy elutasítása nem máson, hanem rajtad áll. Ha a felhasználók tervezik meg az oldalt csutkáról, az legalább olyan rossz, mint ha teljes mértékben ignorálnád a kérelmeiket.

Erről mindig az a Henry Fordos idézet jut eszembe a vásárlók “igényeiről” meg a gyorsabb lovakról. ☺

Egy szó mint száz: én úgy érzem, hogy a beérkezett hozzászólások alapján nem lehet konkrétan bukottnak nyilvánítani a terveidet, mert nem az dönt egy UI sikerességéről, hogy a felhasználók töredéke mit gondol róla — ahogy te is említetted, komolyabb tesztelésnek kell alávetni, hogy tényleg hasznos visszajelzéseket kapjál.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.