Giá thép hình Posco SS Vina I300,I350,I400,I500,I600,I700,I800,I900,thép hình i300,thep hinh i300,thép hình i350,thep hinh i350,thép hình i400,thep hinh i400,thép hình i500,thep hinh i500,thép hình i600,thep hinh i600,thép hình i700,thep hinh i700,Thép hình i800,thep hinh i800,thép hình i900,thep hinh i900,giá thép hình i Posco,thép hình chữ i Posco,thép chữ i Posco

Giá thép hình I Posco ,thép hình I100 Posco,thép hình I120,thép hình I148,thép hình I150,thép hình I194,thép hình I175,thép hình I198,thép hình I200,thép hình I248,Thép hình I250,thép hình I294,thép hình I298,thép hình I300,thép hình I346,thép hình I340,thép hình I350,thép hình I396,thép hình I400,thép hình I440,thép hình I446,thép hình I450, thép hình I482,thép hình I488,thép hình I496,thép hình I500,thép hình I582, thép hình I588,thép hình I600,thép hình I700 Posco,thép hình I800 Posco,thép hình I900 Posco

Thép hình i Posco là thép hình chữ i : théphình i100x50,i120x60,

i148x100,i150x75,i150x100,

i194x150,i175x90,i198x99,

i200x100,i248x124,i250x125,

i250x175,i294x200,i298x149,

i300x150,i346x174,i300x200,

i340x250,i350x175,i350x250,

i396x199,i400x200,i440x300,

i446x199,i450x200,i450x300,

i482x300,i488x300,i496x199,

i500x200,i500x300,i582x300,

i588x300,i596x199,i600x200,

i600x300,i700x300,i792x300,

i800x300,i900 x 300,i1000 x 300,

i1000 x 200,i1000 x 250…

Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12000 mm (14 kg/m)

Thép hình I148 x 100 x 6 x 9 x 12000 mm (21.1 kg/m)

Thép hình I194 x 150 x 6 x 9 x 12000 mm (30.6 kg/m)

Thép hình I198 x 99 x 4.5 x 7 x 12000 mm (18.2 kg/m)

Thép hình I200 x 100 x 5.5 x 8 x 12000 mm (21.3 kg/m)

Thép hình I244 x 175 x 7 x 11 x 12000 mm (44.1 kg/m)

Thép hình I248 x 124 x 5 x 8 x 12000 mm (25.7 kg/m)

Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000 mm (29.6 kg/m)

Thép hình I294 x 200 x 8 x 12 x 12000 mm (56.8 kg/m)

Thép hình I298 x 149 x 5.5 x 8 x 12000 mm (32 kg/m)

Thép hình I300 x 150 x 6.5 x 9 x 12000 mm (36.7 kg/m)

Thép hình I340 x 250 x 9 x 14 x 12000 mm (79.7 kg/m)

Thép hình I346 x 174 x 6 x 9 x 12000 mm (41.4 kg/m)

Thép hình I350 x 175 x 7 x 11 x 12000 mm (49.6 kg/m)

Thép hình I390 x 300 x 10 x 16 x 12000 mm (107 kg/m)

Thép hình I396 x 199 x 7 x 11 x 12000 mm (56.6 kg/m)

Thép hình I400 x 200 x 8 x 13 x 12000 mm (66 kg/m)

Thép hình I446 x 199 x 8 x 12 x 12000 mm (66.2 kg/m)

Thép hình I450 x 200 x 9 x 14 x 12000 mm (76 kg/m)

Thép hình I482 x 300 x 11 x 15 x 12000 mm (114 kg/m)

Thép hình I488 x 300 x 11 x 18 x 12000 mm (128 kg/m)

Thép hình I496 x 199 x 9 x 14 x 12000 mm (79.5 kg/m)

Thép hình I500 x 200 x 10 x 16 x 12000 mm (89.6 kg/m)

Thép hình I582 x 300 x 12 x 17 x 12000 mm (137 kg/m)

Thép hình I588 x 300 x 12 x 20 x 12000 mm (151 kg/m)

Thép hình I594 x 302 x 14 x 23 x 12000 mm (175 kg/m)

Thép hình I596 x 199 x 10 x 15 x 12000 mm (94.6 kg/m)

Thép hình I600 x 200 x 11 x 17 x 12000 mm (106 kg/m)

Thép hình I700 x 300 x 13 x 24 x 12000 mm (185 kg/m)

Thép hình I792 x 300 x 14 x 22 x 12000 mm (191 kg/m)

Thép hình I800 x 300 x 14 x 26 x 12000 mm (210 kg/m)

Thép hình I900 x 300 x 16 x 28 x 12000 mm (243 kg/m)

Thép hình I300,I350,I400,I500,I600,I700,I800,I900

Từ khóa liên quan: Giá thép hình Posco I300,I350,I400,I500,I600,I700,I800,I900:Giá thép hình I300,I350,I400,I500,I600,I700,I800,I900 Posco.

CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU VINA PHÁT

232/4/23 Đường Hiệp Thành 13,Phường Hiệp Thành ,Q.12,TP.HCM

Email: thepnhapkhauvn@gmail.com

Liên Hê: 0939 468 016 (Mr.Hoạt).

Qúy khách có nhu cầu thép hình chữ i vui lòng tham khảo thêm website Công Ty: thepnhapkhau.net. Và để rỏ thông tin chi tiết ,quy cách về từng loại thép hình i,thép hình chữ i thì tham khảo trang website:muabanthep.net để rỏ hơn về thông tin thép hình i mà mình cần sữ dụng,hoặc liên hệ : 0939 468 016 (Mr.Hoạt) để tư vấn thêm .