Poziom 0

Na wstępie -będę pisać po polsku. Publikowanie po angielsku nie jest jeszcze na moje siły.

A więc zaczynamy. Od poziomu zero. Tym określam swoją dzisiejszą wiedzę oraz stan publikacji. Każda kolejna publikacja to nowy poziom.

Na jaki temat będę pisać? Wszelaki. Bliskie są mi tematy polityki, socjologii, nieco ocieram się również o filozofię oraz psychologię. Co nieco na temat muzyki i filmu również się tu znajdzie.

A więc wystartowaliśmy. Z poziomu 0.

#Lvl0

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Level Zero’s story.