Image for post
Image for post

Bu yazıda neden yaklaşık 1 yıl önce Made in Turkey podcastine başladığımızı, 1 yılın nasıl ilerlediğini ve madeinturkey.directory sitesinin hikayesini sizlere aktaracağım. Keyifli okumalar.

MadeinTurkey podcasti fikir olarak dövizin yükseldiği dönemlerden birinde doğdu. Bildiğiniz gibi böyle günlerde genelde fakirleştik, bu ülkenin geleceği ne olacak diye düşünülüyor. Kaçsak mı, burada ne kadar daha yaşayacağız… Tanıdık geliyordur.

Biz de bu dönemde Türkiye’den online kanallar üzerinden ürün satıp, döviz kazanan firmalarla konuşsak mı diye düşünmeye başladık. Bu zamana kadar edindiğim iş deneyimlerimin katkısıyla ihracat yapan firmaların bir kısmına rahatlıkla ulaşabilirdik ve hikayeleri çok sayıda kişiye ilham olabilirdi.

Kısa süre içerisinde 150’den fazla e-ihracat yapan firmanın yer aldığı bir liste çıkardık. …

Levent Aşkan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store