Girişimci Tipleri
Serkan Ünsal
503

Mavi Boncuk Dağıtanlar

Bu tip girişimci gerek yazılarında gerekse de katıldığı konferans, söyleşi vs. de iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşın, mobil uygulama yapmayı biliyorum deyin size yarın 5.000-TL maaşlı iş bulurum, bize ulaşıp destek alabilirsiniz, yolunuz şuraya düşerse gelin bir çay-kahve içelim ifadelerini sıkça kullanır, gülücükler saçar, temenna eder. Ama kalabalığın karşısından kalkmaya görsün, o eleştiriye sohbete açık adam birebirde olur bir duvar, o gelin çay-kahve içelim diyen adam e-postalara cevap vermez, hele de “şöyle dediniz ama neden şu şekilde olmaz” demeye görün, gözlerinden “cahil ya bu” ifadesi sezilir.

Nitekim durumu sezene bir avantajdır. Söylediği, yazdığı çizdiği şeyleri dinlememiş veya okumamış olmanın hiç bir şey kaybettirmediği birlerini tanımış olursunuz. Bu da bir şey..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.