Forgóajtó

Beszorulás a forgóajtóba, megbotlás az útpadkában, orrom előtt lassan elmenő busz. Hosszú nadrág a fullasztó melegben. Ötszáz forinttal kevesebb magammal hozott pénz. Ötszáz forinttal kevesebb teli gyomor. És persze megint késésben vagyok. „Természetesen” Hétfő van. Egy másik idegállapot. Másik időzóna. Másik valóság. Mások levetett izzadtságcseppjei az arcomon. Mások álmai tapadnak az ingen át a testemhez. Közelség és idegenség, egyre megy. Pozícióváltás. Zár kattan. Kávé a gyomorban. Cigaretta. Lüktet a szív. Egy kedves szempár rám világít és üdvözöl. Csökkentett üzemmód. Mesterséges kedvesség. Ismétlődő aktusok. Orrom előtt lassan elmenő busz, megbotlás az útpadkában, beszorulás a forgóajtóba.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.