Տարոնի հաջողութան գրավականը

Տարոնը Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքից է։ Սովորոմ է Շիրակի մարզի թիվ 3 ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ուզում է ընդունվել Ճարտարապետական համալսարան` ծրագրավորում սովորելու նպատակով։

Ազատ ժամանակ սիրում է զբաղվել համակարգչային ղաղերով։

Հիմա զբաղվում է բասկետբոլով. «Փոքր տարիքից սիրել եմ բասկետբոլ խաղալ»:

Սիրում է նաև բասկետբոլի խաղերը նայել. «Աշխատում եմ բաց չթողնել ոչ մի խաղ»։ Իմ հարցին, թե արդյոք մրցույթների մասնակցել է, նա պատասխանեց. «Մասնակցել եմ մրցույթների Երևանում, գրավել երկրորդ տեղը, նաև ուզում էինք մեր թիմով մասնակցել Արցախում կայանալիք մրցումներին, բայց ապրիլյան պատերազմների պատճառով չկարողացանք»։

https://www.youtube.com/watch?v=honOHulE_Pg

Նրա հաջողութան գրավականը, իր ասելով լավ տրամադրվածությունն է խաղի սկզբում.

«Խաղի ժամանակ աշխատում եմ չմտածել ոչ մի բանի մասին,0. միայն խաղի»։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.