погано пам’ятаю свій перший дзвоник. мені все-таки було шість.

мені зробили два хвостики, зав’язали два бантики та відправили розказувати віршика. перед виходом на лінійку першачкам потрібно було вкинути іграшку в мішок. потім з фільмів я дізналась, що то завжди перед тим, як тебе садять в тюрму, треба здати цінні речі. правда, я тоді вирішила обдурити систему і вибрала свою найгіршу іграшку. потім пам’ятаю, як стою перед юрбою і ховаюсь за величезним букетом. дощить. стояли довго. букет, може, і пахнув гарно, але був важким і заважав, якийсь великий декоративний кріп лоскотав носа. і мами ніде не видно. провал, а не свято. ну хоч віршика не забула. згодом всі почали вертатись в клас, а я побігла шукати маму. знайшла, а вона повела мене в клас, де всі вже сиділи, а дехто навіть встиг розплакатись. виявилось, що мене не чекали і стільчика для мене нема. треба було на цьому місці розвернутись і піти. але нє. стою, чекаю стільчика.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.