Факти про відомих: Алла Григорівна Бондар

Продовжуємо розповіді про відомих особистостей, чий життєвий, трудовий і науковий шляхи пов'язані з Київським політехнічним інститутом.

Image for post
Image for post

99 років виповнилось би 12 травня 2020 р. Аллі Григорівні Бондар, хіміку-науковцю, засновнику кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, державному діячу, міністру, професору, доктору технічних наук.

3 роки (з 1938 по 1941), вона здобувала вищу освіту в Київському індустріальному інституті (назва КПІ до 1948 р.) на факультеті хімічного машинобудування. У 1941 році, разом з інститутом Алла Григорівна евакуювалась до Ташкенту, і вже там закінчила навчання, але без захисту дипломного проекту.

3 роки війни (1942–1945 роки). Алла Григорівна добровільно вступає до лав Червоної Армії. Спочатку курсантом спеціальної військової школи, а з березня 1943 року, у званні молодшого лейтенанта, служила в діючій армії.

Після війни Алла Григорівна Бондар знову повертається до КПІ студенткою, отримує диплом з відзнакою, працює в інституті, вчиться в аспірантурі, захищає кандидатську дисертацію, їй присвоюють звання доцента.

Image for post
Image for post

3 роки Алла Григорівна Бондар була заступником міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР.

Майже 5 років — міністр освіти Української РСР.

Двічі, у складі делегації України, брала участь у роботі Генеральної Асамблеї ООН.

Двічі очолювала делегації УРСР в ЮНЕСКО.

14 останніх років життя Алли Григорівни віддано роботі у КПІ — розвитку науки і підготовці молодих вчених.

Image for post
Image for post

3 роки Алла Григорівна Бондар займала посаду проректора КПІ з навчально-методичної роботи.

6 років займала посаду проректора з навчальної роботи в КПІ.

7 років А. Г. Бондар була доцентом кафедри технології неорганічних речовин.

7 років Алла Григорівна була завідувачем першої створеної в Україні кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів, очолювала ініціативну групу по її заснуванню.

Image for post
Image for post

150 праць (в авторстві та співавторстві) — творча наукова спадщини доктора технічних наук, професора Алли Григорівни Бондар. Підручник «Математическое моделирование в химической технологии» К., 1973) був удостоєний срібної медалі Виставки народного господарства СРСР.

12 урядових нагород, (два ордени Трудового Червоного Прапора та 10 медалей) є відзнакою наукової та державницької діяльності Алли Григорівни Бондар.

60 років було чарівній жінці, хіміку-науковцу Аллі Григорівні Бондар, коли життя її передчасно обірвалося (у 1981 році) в результаті тяжкої хвороби.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store