De schaamte voorbij, als simpele aardappel

Lidwien Jansen
Mar 12, 2019 · 5 min read

Ik moet je iets bekennen.
Mensen kijken op mij neer.
Het is de bittere waarheid. Ik moet hem onder ogen zien. Ze willen mij niet meer.
Ze vinden mij te Nederlands.
Te #wit ook. Ik kan niet mee in de #genderdiscussie.
De quinoa-trutjes vinden mij laag bij de gronds.
Ja dat ben ik ook kan ik er wat aan doen? Ik kom uit de grond.

Mensen kijken op mij neer. Vooral de mensen die eerst dol op mij waren. Dat is nog het ergste. Mensen die je eerst lief hadden, en je nu opzij gooien.
Terwijl ik hele volksstammen in leven heb gehouden. En nog steeds doe. Het is zo onrechtvaardig!

Ik kan wel in therapie gaan, maar ja, ik kan niets aan mijzelf veranderen.
Ik ben en blijf een aardappel.
Wit.
Al heb ik familie met een rood huidje. Heel mooi.

Mensen hebben gewoonweg geen idee. Hoe verschillend wij zijn. Terwijl jullie je mond vol hebben over #diversiteit. Ik hoor het wel hoor, al ben ik stil als aardappel en zien jullie mij over het hoofd.

Jezelf verloochenen moet je nooit doen toch?
Nou, ik kom een keer voor mezelf op. Ook al zie ik er niet zo hip uit. Heb ik een dun schilletje. En soms wat plekjes. Moet je ook maar goed met mij omgaan, dan komt dat niet voor.

Ik heb hele naties in leven gehouden.
Marie-Antoinette heeft mij gepromoot.
Het eerste viergangenaardappelmenu, kwam van haar, weten jullie dat eigenlijk wel?
Ik mocht model staan bij #VincentvanGogh.
Ik mocht de grootste Nobelprijsschrijver ter aarde inspireren. Zijn jullie zeker ook vergeten? #Steinbeck
Dat was zonder mij toch niet gebeurd? Toch?

Je mag het kinderachtig vinden, maar ik wil erkenning! Want we zijn met miljoenen. Miljarden.
En we worden niet meer gezien.
Niet op waarde geschat.
Ik ben geen dikmaker. En niet oubollig. En niet goedkoop. Dat is allemaal “framing,” ten koste van mij en mijn familie. Ik heb jullie wel door hoor:) Al ben ik zogenaamd een simpele aardappel.

Ik pas niet meer in het dieet als je wil afvallen. Ik ben zogenaamd een dikmaker. En Marie-Antoinette dan? Nou? Jullie kennen je geschiedenis niet meer.

Ik word hier zó verdrietig van.
Want ze vergeten wat ik allemaal wel heb. Heel veel mineralen. Magnesium enzo.
Maar ja, die halen jullie mensenbaksels liever uit je pilletje. Of een of ander overhyped overpriced drankje. Zolang het maar veel belooft. Maar IK beloofde het al eeuwenlang!

IK, hoor je??! IK, de Anonieme Aardappel!
En beloof het nog steeds. Heel simpel.

Ik hoop dat mijn kinderen het na mij het beter krijgen.
Jullie minister-president heeft het over een ‘breekbaar vaasje’. Maar luister: IK ben het breekbare vaasje. Ik ben al met de grond gelijk gestampt. Ik besta niet meer, behalve als frites.
Ik ben al weg uit elk hip menu.
Uit elk dagelijks menu.
En zit vol gestopt met pesticiden.

Jongens en meisjes van de gestampte pot. Bestaan die eigenlijk nog wel?

Ik word vooral tot chips en frites worden verwerkt.
Ja daar ben ik wel goed voor.
Ik pik het niet meer! Ik wil meer! Veel meer.

Waar blijft de Nederlandse topkok die nog wat met mij wil?
Moet ik met mijzelf blijven leuren? Een of andere Domme Eend, ja die komt wel op tafel bij de #DWDD. Daar moet je toch bijna van kotsen?

Maar waar blijft de Oernederlandse Aardappel?
Zelfs de Zwitsers zijn dol op mij al word ik rösti. Eigenwijze eikels met hun bergen. Daar groeit ook geen aardappel. Zonder ons kunnen ze het niet. Haha!
Ik ben geen individualist. Ik ben voor iedereen. Ja zelfs voor de Engelsen met hun Bacon and Chips. Ik weet het, niet het meest verfijnde menu, maar ja, kunnen die Engelsen het helpen. Die hebben wel meer merkwaardige ideeën.

Ik heb er genoeg van dat je mij kent vooral van het kant-en klaarvoedsel. De bakjes puree bij de supermarkt.
Daar haal ík ook mijn neus voor op. Maar het is wat jullie mensenbaksels willen.
Het is mijn eer te na. Echt waar. Ik ben een serieuze geweldige aardappel! Ik ben geweldig oervoedsel. Al eeuwenlang.
Maar ik als eerlijke Anonieme #Aardappel, ga ik er bijna aan onder door.

Nu is er ook wel iets met mij aan de hand met mij en mijn familie. Het Bintje. De Eigenheimer. Ik word behandeld als een paria, een drugsverslaafde. Mensen willen mij zo snel mogelijk uit de grond trekken. Ik zit vol met #pesticiden. Wat er niet in mijn lijf wordt gestopt. En in mijn huis, de grond. Ik kan er niets aan doen…
Ik bén ook een slap aftrekstel van wat ik ooit was.

Maar ik was het die toch dat heerlijke stevige mondgevoel leverde? Ja, dat kunnen jullie alleen nog maar zeggen over wijn. Elitaire snobs, dat zijn jullie!
Ik was het, de Anonieme Aardappel, die jullie alles gaf wat je nodig had.
IK!

Daarom heb ik een stap gezet. Volgende week.
Met mijn lotgenoten.
Dan hebben wij de eerste meeting van de AA.
De Anonieme Aardappel. Die drugs wil ik mijn lichaam uit.
Ik weet zeker dat ik veel lotgenoten heb. En ook mensen die mij willen steunen. Toch?

Zo, dit is eruit.
Het valt echt niet mee hoor om uit de kast te komen als Anonieme Aardappel. Want ik ben maar een simpele aardappel.
Maar niet dom. Ik wil gewoon doen wat ze altijd heeft gedaan: de wereld voeden. Eenvoudig. Simpel. Daarmee maak je mij het gelukkigst.

Wil je mij alsjeblief een hart onder de riem geven?
Wat steun. Wat klapjes op de schouder.
En geen schop onder de kont. Al zit daar maar een halve meter tussen, zei mijn wijze vader altijd.
Erkenning dat is wat ik nodig heb.
Ik mag er zijn. Toch?
Volgende week vertel ik je hoe het was bij de AA. Na de eerste meeting.

Liefs,
namens allen van ons, ook de Bintjes en de Eigenheimer, Niet de meest expressieve types in mijn familie. Maar ook voor hen kom ik graag op.
Ik hoor heel graag van julie. Ondertussen probeer ik het hoofd boven water, de grond, te houden. Help je mij?

PS #vanGogh wist mij wel op waarde te schatten. Daarom geef ik je zijn zelfportret er maar even bij.

  Lidwien Jansen

  Written by

  Communications manager. Blogger. https://www.smpl.international/nl

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade