Taking a break
Thomas Joos
355

Thomas,

prachtige tekst, en wat een beslissing! Ik heb jou altijd gekend als een zeer gepassioneerd iemand, die leefde voor zijn werk en er alles aan deed om ten allen tijde topkwaliteit af te leveren. Jouw gedrevenheid en passie was mooi om te zien en heeft ongetwijfeld vele geinspireerd.

Jouw beslissing is niet evident en vraagt veel moed. Echter, ik denk dat het een top beslissing is waar je nooit spijt van zal hebben. Prive en familiegeluk gaan altijd voor en zullen je de nodige energie geven!

Geniet ervan en ongetwijfeld horen we binnenkort snel weer van jou!

Enjoy!

x

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.