UX tip: Testovanie použiteľnosti — formatívne alebo sumatívne?

Lighting Beetle
2 min readJun 10, 2015

--

Aj keď formatívne testovanie použiteľnosti identifikuje 85% chýb použiteľnosti, pri sumatívnom získate aj benchmarky, ktoré vám umožnia identifikovať, či User Experience vášho webu alebo aplikácie priebežne zhoršujete, alebo zlepšujete.

Testovanie použiteľnosti

Ak máte web alebo aplikáciu a chcete vyladiť jej ergonómiu, možno uvažujete o testovaní použiteľnosti. Takéto testovanie identifikuje až 85% problémov použiteľnosti a je dobrou cestou ku kvalitnému User Experience.

V praxi testovanie vyzerá tak, že do pozorovacej miestnosti (UX laboratórium) sú postupne pozývaní respondenti, ktorým moderátor zadáva úlohy na vašom webe alebo v aplikácii. Testovanie je nahrávané, prípadne naživo prenášané do pozorovacej miestnosti. Ak sa vyskytne úloha, s ktorou sa používateľ trápi, UX analytik identifikuje problém a nájde riešenie ako ho odstrániť.

Existujú dva druhy moderovaného testovania v laboratóriu, s ktorými sa môžete stretnúť. Formatívne a sumatívne. Aký je medzi nimi rozdiel?

Formatívne testovanie

Pri formatívnom testovaní vám postačí najať 6 respondentov. Už pri tomto počte respondenti spoľahlivo odhalia 85% problémov ergonómie. Tie následne UX analytik sprioritzuje a navrhne riešenia. Ideálne je formatívne testovanie aplikovať v procese vývoja webu alebo aplikácie. Nemusí ísť o hotový produkt, testovať sa dajú aj prototypy načrtnuté na papieri.

Sumatívne testovanie

Sumatívne testovanie, rovnako ako formatívne, má za úlohu identifikovať problémy ergonómie. Naviac však získate benchmarky — teda presné kvantitatívne merania, ktoré vám umožnia robiť porovnania voči neskorším verziám stránky alebo aplikácie. Väčšinou sa monitorujú metriky ako čas trvania úlohy, úspešnosť, efektivita práce používateľa a pod. Na to, aby takéto merania boli štatisticky relevantné, budete potrebovať najať aspoň 21 respondentov.

Kedy použiť ktoré testovanie?

Vďaka formatívnemu testovaniu odhalíte až 85% chýb použiteľnosti. Ideálne je urobiť takéto testovanie počas vývoja produktu. Vďaka tomuto testovaniu predídete mnohým chybám v neskorších fázach vývoja produktu a nestojí vás to až toľko námahy.

Hneď po redizajne odporúčame vykonať sumatívne testovanie. Tým si zbenchmarkujete User Experience vášho webu alebo aplikácie. Po pol roku test zopakujete a budete vidieť, či sa čas úloh predĺžil, či používatelia robia menej alebo viac chýb. Výsledky testu jasne ukážu či zásahy do vášho webu išli správnym smerom alebo boli krokom vedľa.

Michal Blažej, Business Development Director & Partner
Lighting Beetle

--

--

Lighting Beetle

We are a UX design studio combining design, engineering and business to build future-proof products and services. Let's grow your business: www.lbstudio.sk