Få koll på administration och ekonomi med ett faktureringsprogram

Det finns ett stort behov av elektriker just nu, inte minst som installationselektriker i byggsektorn, men även automationstekniker och instrumenttekniker som arbetar inom industrin är efterfrågade. I många fall blir du anställd i en stor organisation, men om du finns i ett mindre företag eller om du är din egen, finns anledning att fundera på hur du smidigast sköter faktureringen.

Oavsett du är din egen eller en del av ett större företag är principerna desamma. Mycket ska genomföras på kort tid i el-branschen. Ofta är det akuta saker som ska åtgärdas och det där med administration skjuts ibland på framtiden. Viktig information fördelas på många olika ställen, i form av papperslappar och hastiga anteckningar. Det innebär stor risk för onödiga misstag. Mitt i allt detta, hur kan du ens veta om firman är lönsam?

Skapa tid för eftertanke och planering med ett faktureringsprogram elektriker. Där får du stöd med rutiner och listor som du kan gå igenom för att vara säkert på att inget är glömt. Dessutom kan programmet kopplas till dina andra system i företaget. Denna lösning kallas Scrollan och är anpassad till branschens särskilda förutsättningar. Det är en stor fördel att kunna söka och spåra alla aktiviteter. På detta sätt får du en bra koll på kostnader för exempelvis material och nedlagd tid per arbetsorder. Du får en i det närmaste total kontroll och en god överblick över flödet. Och tid över för annat nyttigt.

En annan uppskattad funktion är e-leverantörsfakturorna som skapar bra och överblickbara flöden för alla inblandade. Dessutom blir administrationen en del i flödet om du väljer ett affärssystem för hantverkare som du har i smartphone eller surfplatta.

Anslut programmen till molnet och slipp bekymmer med installationer, uppdateringar och back-ups. Arbeta var som helst i PC eller Mac, i en teknisk miljö du känner igen. Det är driftsäkert och har hög tillgänglighet. Observera att all data är krypterad och den sparas varje dag. Datacentret uppfyller internationell standard bland annat genom så kallade säkerhetszoner.

Detta är ett som är utvecklat av branschfolk och behöver du support får du den av en kunnig och erfaren person. Företaget skrev landets första redovisningsprogram för ekonomer och redovisningsbyråer och var pionjärer. Till det kan läggas att planen är att finnas kvar på banan länge. Att skapa långsiktiga relationer och att ha branschens behov för ögonen är helt prioriterat. Men det gäller även medarbetarna, med anställda som får utvecklas ökar möjligheterna att också bygga långsiktiga kundrelationer. Att finnas till hands och tillsammans utveckla ännu bättre lösningar är företagets existensberättigande.

Like what you read? Give Linn Paul a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.