Tryggare och smartare teknisk förvaltning med moderna system

Regelbundna kontroller av fastigheternas skick är A och O för en fungerande förvaltning. Inte minst för att få fram rätt underlag för löpande underhåll eller större punktinsatser. Dessvärre har besiktningarna ofta varit uppbyggda som en kedja av fristående delar, där det funnits risk för misstag. Anteckningar på papper, foton i kameran och en mängd olika typer av information som ska sammanställas. Det finns effektivare sätt att hantera detta. Ännu bättre, du kan hantera administrationen och ekonomin i ditt bolag i samma system.

Installera ett affärssystem för fastighetsbolag, där du har allt i samma flöde. Du får kontroll och en god överblick snabbt, även för ekonomin. Det hjälper dig också att spåra de processer som administreras, vilket gör det lättare att hitta detaljerna och som resultat få mer tid för annat. Här ser du avtal, momshantering och reskontra. Du kan ställa in hur du vill få notiser om att exempelvis momshanteringen är klar. Självklart går det att addera egna anteckningar eller lägga till relevanta dokument som kontrakt eller foton.

Systemet är lätt att anpassa och skala upp, i förekommande fall. Du bygger inte in dig i en återvändsgränd! Här ser du också bokföringen och läget för skulder och fordringar. Det ger möjlighet att ta fram detaljerad information snabbt. Här finns också mallar för kontrakt och en rapportcentral, där du enkelt plockar fram det du behöver. E-aviseringen är en annan smart detalj, som innebär att dina avier genereras automatiskt. E-fakturorna går sedan via banken till mottagarens bank. Den här modulen är integrerad i systemet och lätt att ta i bruk.

Den här modellen för teknisk förvaltning för fastighetsbolag kan knytas till Cloud, molntjänsten, vilken gör det möjligt att hantera felanmälningar via webben och skicka data från besiktningar ute i fastigheterna, direkt in i systemet via en app. Informationen blir tillgänglig från dator på valfri plats. Det skapar en bättre arbetssituation och förståelse för en teknisk förvaltning för såväl personal ”i fält” som de som hanterar uppgifterna på kontoret. Säkerhetskopiering och uppdatering sker automatiskt i molnet.

Företaget skrev landets första redovisningsprogram för ekonomer och redovisningsbyråer och var pionjärer. Till det kan adderas att planen är att finnas kvar på banan länge. Att skapa långsiktiga relationer och att ha branschens behov för ögonen är helt prioriterat. Men det gäller även medarbetarna. Med anställda som får utvecklas ökar möjligheterna att bygga långsiktiga kundrelationer. Att finnas till hands och tillsammans utveckla ännu bättre lösningar är företagets existensberättigande.

Like what you read? Give Linn Paul a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.