Centrum Nauki Kopernik

Tükrös játék

Elmentünk a Gergellyel a tudomány múzeumba, ami ordasul menő, eléggé csodák palotája hangulata van, úgyhogy most ismét utálom a köcsög kis gyerekeket.

Jól lerajzoltuk egymást, meg minden, megpróbáltunk megtekinteni egy lengyel robotszínházat, ami azonban körülbelül négy perc után átlépte a tűréshatárunkat.

Tükrös játék // hát mennyire cuki már!!! // lerajzoltuk magunkat

2016.02.28.

Like what you read? Give POLÁK-NYULÁK a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.