Chopin múzeum

Itt még csapból is Chopin folyik. Menő kiállítást rittyentettek ezek a polákok… minden interaktív, meg eredeti.

Jó vót.

Ezen a képen az úriember a legszexibb
Chopin utolsó zongorája // Chopin meg van halva
Minden emeeleten Chopin kiállítás // Chopin a betonban — recepció // A kottás fiók kihúzásával egyenesen arányosan nő a darab lejátszásának hangereje

2016.02.21.

Like what you read? Give POLÁK-NYULÁK a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.