PC aluljáró

PC aluljáró!!!! Aluljáró, ahol elektronikai-számítástechnikai boltok vannak! Ez létezik! Nagyon nagyon szürreális!

2016.02.27.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated POLÁK-NYULÁK’s story.