Találkozás a gondnokkal

Ma reggel arra ébredtünk, hogy egy reszelős hang azt kiabálja kopogás kíséretében, hogy Dzsen dobri, dzsen dobri, majd benyit a fent látható úriember. Lengyelül nyomatja a mondandóját (mi eközben pislogunk a takaró alól), majd -elnézést, de muszáj leszek kellemetlen szavakkal érzékeltetni a kora reggeli kinzás minőségű durvaságot- felbassza a villanyt, és nekiáll fúrni a felső ajtózárat.

A zárelrontó (lesifotó)

Ekkor feladtam a reményt és elérkezettnek láttam az időt a felkelésre, de várakozásaimmal ellentétben nem lett kevésbé kellemetlen a helyzet, mivel immáron csíkos pizsamában toporogtam, majd ezt a tevékenységemet is feladva leültem az ágyam szélére, és halkan agonizáltam.

Majd az Úriember közölte a lengyel közlendőjét és elhagyta a bérleményt.

A szerelést követően -az addig tökéletesen működő ajtó- szorulva nyílt és csukódott.

Kénytelen voltam a későbbiekben elővenni a szerszámosládámat (igen) és megszerelni, amit elrontott.

(Sikerült.)

2016.02.23.

Like what you read? Give POLÁK-NYULÁK a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.