Ինչպես բարելավել կյանքը Արցախում:  • -Միջոցառում ասելով ինչ նկատի ունեք:
  • Մեզ դուր է եկել Գոհարի ելույթը, որովհետև,մենք ապրելով Արցախում, մեր իսկ բարեկեցությունը շատ կարևոր է: իսկ տրված հարցերից մեզ ամենաշատը դուր է եկել այս հարցը որովհետև այդ հարցի միջոցով ես հասկանում, էե ապագայում Գոհարը իչպես է տեսնում Արցախի ապագան և բարեկեցության համար ինչեր պետք է նախաձեռնի:
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Lilit Hovhannisyan’s story.