Հոլիվուդ (Hollywood)

Հոլիվուդը ԱՄՆ ի Լոս Անջելես քաղաքի շրջաններից մեկն է։ Հոլիվուդը ամերիկյան կինոարդյունաբերության մայրաքաղաքն է։

Այնտեղ կան կինոստուդիաներ և ապրում են մի շարք հայտնի դերասաններ։

Հնում Հոլիվուդը կոչվել է (Hollywoodland) Հոլիվուդ Լենդ։ Այդ մակագրությունը կառուցվել է 1923 թվականին հուլիսի 13 ին Մաունթ Լի լեռան վրա։ Սկզբնապես այն ոչ մի կապ չի ունեցել կինոյի հետ և կառուցված է եղել գովազդի համար։

(Hollywood) մակագրության ամեն մի տառի վրա ծախսված է 27,500 դոլլար։ Այդ պատճառով այն համարվում է ամենաթանկ գովազդներից մեկը։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.