Huwag ICONOMI pa rin ay maaaring makinabang pagkatapos ng ICO dulo ?

Siguro kayo kasama ako magtaka pagkatapos ng ICO ng ICONOMI dulo ay pinakinabangang upang mamuhunan doon pa rin? ang sagot ay yes of course. Saan tayo makikinabang? Ako ay subukan na ipaliwanag ang ilan sa mga potensyal na pakinabang sa alok ICONOMI…

Talaga ang ICO sa alok iconomi in https://ico.iconomi.net ay isang fundraising pagsisikap na tustusan ang mga pangunahing proyekto iconomi na maisasakatuparan. Bonus ICO ibinigay bilang gantimpala sa mga mamumuhunan na tumulong sa proseso pagpopondo mas mabilis, hindi bababa ICONOMI-target maximum at minimum 2000 21000 Bitcoin Bitcoin nakolekta. kung ang maximum pondo na nakolekta bago ang ICO nagtatapos ang koleksyon ng mga pondo ay tumigil at ang proyekto upang gawin, na ang pangunahing dahilan ICO bonus na ibinigay sa unang bahagi ng mamumuhunan.

Anumang bentahe nagkamit sa pamamagitan ng mamumuhunan ?

Mayroong ilang mga pakinabang na nagkamit mamumuhunan ngunit ko lang ipaliwanag ang ilang mga bahagi dahil ang proseso ay tumatakbo pa rin pagkatapos ng ICO ICO natapos ICN holder ay kasangkot sa plano investment.

  • Dividend payout sa bawat linggo sa mga may hawak ng ICONOMI Token

ICN holder ay makakatanggap ng isang dibidendo bawat linggo sa anyo ng ETH alinsunod sa mga bilang ng mga ICN ayon sa pagkakabanggit, ang dibidendo kita na nakuha mula sa iba’t ibang ICONOMI tulad ng pamamahala at pagganap fees. maraming higit pa, ngunit ay pa rin sa proseso ng paghihintay para sa paglunsad ng ICO dulo.

  • ICN halaga sa kalakalan market

Judging mula sa ilang mga proyekto at pakikipagtulungan iconomi na may ilang mga kumpanya payagan nakakataas ICN halaga sale sa kalakalan market (Exchanger) tiyak ICN shareholders ay makikinabang mula sa pagbebenta at ang halaga nito ay hindi maaaring tinatayang dahil ang mga may malinis na tinukoy na mga merkado.

Para sa sandaling ito ang paliwanag ng mga potensyal na mga benepisyo na nais mong makakuha ng bilang isang mamumuhunan iba pang mga artikulo sa lalong madaling panahon sinundan, para sa mga ng sa iyo kung sino ay interesado sa pagiging isang mamumuhunan ay maaaring bumili ng mga token ICN sa https://ico.iconomi.net pa rin 8 days left.

agenda ICONOMI

Official Links

ICO2V0NaDXycfyhzeQtAXwMe5CijXZfrBsIICONOMI

by Lina Drone (philippines)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.