แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกลาง

เนื้อหาประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลกลาง

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

- ความรู้เกี่ยวกับการแปลและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

- ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์

- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ ได้ที่
โทร : 09–1065–7181 (ดาด้า)
ไลน์ : da6680
เฟซ : http://goo.gl/NghC7h
เมล์ : lindadada6680@gmail.com
แบบไฟล์ 380 บาท (ส่งทางเมล์) 
แบบเล่ม 680 บาท (ส่งฟรี EMS)
***พิเศษสุดๆ*** ซื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที
CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.naewkhorsob.lnwshop.com
http://siamnews4you.blogspot.com
http://www.facebook.com/rubsamukh