Oppsummering

Da er prosjektet ferdig. Jeg tolket oppgaven som en blanding av emne om kreative metoder, der vi skulle finne et konsept utover å lage selve hjemme siden som jo var oppdraget, og emne om design i trykte medier.

Til å begynne med var jeg litt forvirret i forholdet til kundens budskap, det er liksom ikke så ofte noen ønsker å profilere seg bedre uten å ville selge mer av produktet deres. Konseptet jeg da kom opp med var forslag om å anskaffe en stor faststående lavvo for å skape aktiviteter og arrangementer rundt denne, ikke minst servering av alt det eksklusive økologisk mat har å tilby.

Med dette føler jeg at jeg klarte å komme opp med en pakke som ville dekke de fleste av det Gudbrand ønsket seg. Det jeg kunne ha jobbet mere med var et konsept om å forenkle bestillingssystemet som de har i dag, med tanke på å få ned telefontiden. Det ville vært et enklere konsept å jobbet med dersom jeg hadde hatt direkte kontakt med Qvale for å finne en optimal løsning i forhold til hvordan det konkret forløper seg i dag. Jeg ville foreslått to alternative pakker og en “velg selv pakke” for henholdsvis hel, halv eller kvart ku. Ikke noen flere alternativer, da det stort sett forvirrer kunder mer enn å serve de. Men som sagt, for å velge dette som et hovedkonsept måtte jeg vite mer om salget av dette. Hva det går mest av til hvilken målgrupper og så videre.

Hjemmesiden.

Siden dette med å kode hjemmesider har vært helt nytt for meg, valgte jeg å fortsette med det for å lære mer. Jeg har brukt utallige timer for å få en side jeg til slutt ble fornøyd med som en prototype. Hele oppgaven han vært spennende og gøy å jobbe med og jeg er nesten litt lei meg for at jeg er ferdig.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Line Solheim’s story.