Obama says farewell ❤️ & Yes We Can

EnGeek Vocab Memory Tips (3) 📝

The White House shared the most memorable moments of Obama Presidency

Keywords To Know:

  • The White House: Nhà trắng Mỹ. 🏠 🇺🇸
  • Memorable (adj): Đáng nhớ, /ˈmem(ə)rəb(ə)l/ là tính từ của Memory (n): Trí nhớ.
  • Moments: Những khoảnh khắc. Hay sử dụng trong những cụm từ như “At the moment — Hiện tại”; “In this moment — Vào giây phút này”; “From this moment — Từ lúc này trở đi”; “For a moment — Trong một lúc nữa”.
  • Obama Presidency (n): Nhiệm kỳ tổng thống của Obama, còn có nghĩa là chức vụ tổng thống nữa. Từ này cũng bắt nguồn từ President (n) là tổng thống, giám đốc. /ˈprezɪdənsi/
  • Farewell (n): Lời từ biệt, chia tay. /ˌfeəˈwel/ Tưởng tượng ông Obama nói lời chia tay với đảng Dân chủ và nói sẽ gia nhập Phe (fare) Cộng hoà của Trump để làm nước Mỹ khoẻ trở lại (well). (Lưu ý: Đây chỉ là liên tưởng để các bạn nhớ lâu, không phải là ý kiến chính trị của EnGeek.)
  • Eat our peas: “hãy ăn đậu của mình đi” — Lời khuyên của Obama đến mọi người, cả trẻ con lẫn người lớn. Hàm ý của ông là hãy làm tốt những gì mình có thể làm trước mắt.

You have been a beautiful gift 🎁 to the world, Barrack.

And we will eat our peas…


P/S: Nếu có từ nào bạn nghe được mà không hiểu trong Video trên thì hãy trả lời trong phần bình luận và cho chúng mình biết các từ đó nhé, chúng mình sẽ cố hết sức giúp bạn nhớ nhanh và lâu! 👋