Cách lên ý tưởng thiết kế hòn non bộ

Để có một hòn non bộ đẹp và phù hợp với cấu trúc cho phép của từng nơi ở. Cũng như sự quy mô hoàng tráng của việc thi công hòn non bộ. Chúng ta cần lên ý tưởng thiết kế hon non bộ một cách cẩn thẩn và tỉ mĩ.

Trước tiền nên khảo sát nơi sẽ đặt hòn non bộ để biết được kích thước của hòn non bộ chuẩn bị xây dựng.

Lên bản vẽ chi tiết cho hòn non bộ. Hòn non bộ như thế nào phù hợp với địa điểm. Lên bản vẽ để ta có cái nhìn tổng quát về hòn non bộ. Nhầm dự trù các rủi ro trong việc thi công.

Chọn lựa vật liệu xây dựng hòn non bộ sao cho phù hợp với mẫu thiết kế. Vật liệu để thi công hòn non bộ vô cùng quan trọng.

Các bước chuẩn bị cơ bản trên vô cùng quan trọng. Nếu không thiết kế hòn non bộ trước khi thi công thì chúng ta có thể gặp nhiều vấn đề phát sinh. Làm tốn kém và thời gian bị kéo dài. Nhiều hòn non bộ sau khi hoàn thành thì không hợp với không gian xung quan. Hoặc chiếm nhiều diện tích vì sự gờm rà tạo nên cảm giác chật chồi không thoải mái.

Vì vậy cac buoc thiet ke hon non bo vô cùng quan trọng nếu bạn không muốn có nhiều tổn thất và thành phẩm không vừa ý mình.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated nguyen mai linh’s story.