Vì sao Sao Diêm Vương không còn là hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời?

Nguồn gốc và ý nghĩa của tên Sao Diêm Vương

Vào năm 1930, Clyde Tombaugh, một thành viên của Đài quan sát Lowell thuộc Flagstaff, Arizona, Hoa Kỳ đã lần đầu tiên quan sát thấy sao Diêm Vương. Những nhân viên ở Đài quan sát được đặt tên cho hành tinh này và họ đã nhận được rất nhiều đề xuất gửi về từ khắp nơi trên thế giới. Cuối cùng, sau một cuộc bầu chọn cái tên 134340 Pluto hay “Pluto” đã được định danh chính thức cho hành tinh thứ 9 trong Hệ Mặt Trời.

Tại Nhật Bản, một tờ báo đã đề nghị phiên dịch tên hành tinh này thành Minh Vương (tên gọi của Diêm Ma La Già - chúa tể địa ngục trong Phật giáo). Ở Trung Quốc cũng sử dụng tên gọi Minh Vương tinh. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, do minh vương trong tiếng Hán còn có nghĩa là vị vua sáng suốt nên chúng ta đã sử dụng Diêm Vương (gọi tắt của Diêm Ma La Già) và từ đó cái tên Diêm Vương tinh hay Sao Diêm Vương được sử dụng đến ngày nay.

Vì sao Sao Diêm Vương bị loại khỏi danh sách các hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời?

Để biết nguyên nhân Sao Diêm Vương không còn là hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời, các bạn có thể tìm hiểu tại:

http://vnnews24h.net/vi-sao-sao-diem-vuong-khong-con-la-hanh-tinh-thuoc-he-mat-troi.html

Like what you read? Give Linh Phương a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.