Phân biệt công tắc dòng chảy HFS-25 và HFS-20

Câu hỏi mà Liên Hợp thường gặp khi khách hàng đưa 2 mã sản phẩm này ra là: “Có phải là 2 công tắc cảm biến dòng chảy mã hiệu HFS-20 và HFS-25 này khác nhau không? Sau đây Liên Hợp xin trình bày rõ đáp án cấu hỏi trên.
HFS : đây là mã sản phẩm. Còn thông số 20 và 25 là đầu ren nối sản phẩm (xem hình)

Đầu ren của công tắc dòng chảy

Đường kính đầu ren phi 34 và phi 27 Phí 34 tương ứng với DN25. Trong đó, phí 27 thì ứng với DN20. Hai thông số này là thông số kỹ thuật quy ước chung trong sản phẩm van nước, ống nước…

Vậy, nếu mua sai thì coi như mất tiền, hoặc mất công đổi trả?! Câu trả lời là không nhất thiết. Vì trên thị trường luôn có phụ kiện đi kèm. Nếu khách hàng có đường ống kích thước phi 27, nhưng lại mua nhầm đầu ren size 34. Thì chúng ta có thể tìm kiếm phụ kiện chuyển đổi 2 kích thước đầu ren. “rắc co” giá của vật liệu này chỉ dao đồng từ 5–15 ngàn/cái. Tìm mua ở mọi cửa hàng vật liệu nước, điên ống, gia dụng hoặc công trình.

Vậy từ nay khi nghe thuật ngữ hfs-20 và hfs-25 người tiêu dùng có thể tự tin đây là một, chỉ khác kích thước đầu nối. Còn giá cả thì sao?

Xin thưa với các bạn, nếu các bạn chọn mua sản phẩm của Liên Hợp hoăc từng sử dụng qua công tắc cảm biến dòng nước chảy này thì chắc chắn sẽ biết là ở Liên Hợp chỉ có 1 giá, và giá này là RẺ nhất thị trường sản phẩm chính hãng hiện nay. (363,000 vnđ/c) không cần biết là size DN 20 hay DN 25. Giá này, Liên hợp xin phép được nhắc lại là giá tốt và khách hàng có thể kiểm chứng qua vatgia.com.

Liên Hợp rất hi vọng bài viết này giúp ích nhiều cho người mua cái nhìn dễ hiểu hơn về dòng sản phẩm này

http://congtacdongchaydailoan.blogspot.com/2017/04/phan-biet-cong-tac-dong-chay-hfs-25-hfs-20.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.