Ett öppet brev till blivande Sverigedemokrater
Björn Henriksson
89

Intressanta tankar, och skulle vilja passa på att dela med mig av en spaning:

Enligt samma enkät du hänvisar till svarar 8 procent “immigration” som ett av svaren på frågan “What do you think are the two most important issues facing (OUR COUNTRY) at the moment?”. Tittar man sedan på antalet procent SD fick i SIFO-mätningen för mars 2014 (samma tidpunkt som enkätundersökningen gjordes) (http://www.tns-sifo.se/media/507020/vb_mar_2014_svd.pdf) så är det, just det, 8 procent.

Så för att koppla an till ditt uttalande “De flesta verkar ju inte uppleva invandringen som ett direkt problem?”, nej, de flesta upplever nog inte invandringen som ett direkt problem, men 8 procent gjorde det i mars 2014, förmodligen 13 procent i september 2014, och sannolikt ännu fler idag. Frågan är hur vi ska råda bot på det här problemet och minska SD:s växande stöd.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Linnéa Karlsson’s story.