Den agila fanatikern 1

Diskussionen startar om vad designerns roll och ansvar varit, är och kommer att vara. Kommentaren från den agila fanatikern: “De professionella rollerna måste suddas ut eftersom vi ska jobba agilt!

Roller och ansvar som är tydliga och uttalade ger ett team trygghet och förutsättningar att arbeta mer eller mindre friktionsfritt för att kunna utveckla någonting bra gemensamt. Om det inte ska finnas definitioner, be- och avgränsningar för ens yrkesroll skulle alla utbildningar och arbeten se ganska lika ut. Man väljer utbildning/jobb efter sektor men blir aldrig definierad…hur i hela friden skulle teamets uppbyggnad och arbetsfördelning då vara!? Självklart ska ett team arbeta över professionsgränser från stund till en annan, men det kan inte vara fundamentet som teamets arbetsprocess vilar på.

Jag kan förstå att agila fanatiker som läser det agila manifestet på toan och drömmer och sprintar och backlogs inte ser värdet med definierade roller, men det kanske beror på att de oftast har sina coola tekniska utvecklingsglasögon på sig och vill att all produktion ska gå så snabbt det bara går och gärna att de själva kodar från start till slut för att allt ska bli bäst. “Om jag vore statsminister….”.

Kan inte alla agilitetsfrälsta människor bara självrannsaka sig? Roller och ansvar fyller en funktion som är vital för teamets liv. Men rollerna och ansvaren har lika mycket värde. Det är som med folk och folk. Det finns snickare och forskare, människor från väst och öst, hon, han och hen. Olika roller, olika ansvar, men lika mycket värde och funktioner för dem alla.

Det är inte det att jag vill fajtas, men jag har bara så jävla kort stubin för fanatism.

I verkligheten är inte alla människor agila (och med agil menar jag flexibel) utan många har behov av tydliga och begränsade definitioner av vad ens roll/ansvar i teamet är. Människor behöver grundläggande behov uppnådda för att frodas och ett sådant är att veta vad jag gör, varför jag gör det och var mitt jobb slutar. Typ som det välkända begreppet KASAM inom hälsoforskningen. En människas hälsa beror på om människan i sitt liv känner meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. På arbetsplatsen kan detta promoveras genom: roller och ansvar. Om det är så jävla viktigt att jobba agilt så MÅSTE vi ha tydliga, och uttalade roller. Det är först då vi kan vara agila (och då menar jag flexibla) och låta dem som behöver sin professionella rollavgränsning göra det den är anställd att göra. Det är då vår arbetsmiljö kan ta stegen till att ge oss bättre arbetsrelaterad hälsa.

Släpp det agila manifestet som togs fram ur systemutvecklarens perspektiv och börja titta på hur vi vill arbeta utifrån en människas perspektiv.