Een tocht door het donker

Gladiatoren- Helden van het Colosseum

Maquette van het amfitheater

Voor al wie in de ban is van het gladiatoren gebeuren, is Tongeren the place to be. In het Gallo-Romeins museum speelt zich een tijdelijke tentoonstelling af over gladiatoren. Daar wordt je volledig ondergedompeld in de geschiedenis van de klassieke oudheid en kom je alles te weten wat je altijd hebt willen weten over de befaamde gladiatoren. Uitzonderlijke vondsten staan klaar om je even terug mee te nemen in de tijd.

Spectaculaire gladiatorengevechten

De Romeinen waren erg in de ban van gladiatorengevechten. Dit valt te zien aan de muurschilderingen, waarop duels afgebeeld worden. Ook beelden ze vaak gewapende mannen af of boksmatchen. Ze bevatten weinig tot geen kleur. Van oorsprong hadden ze dat wel, maar dat is met de jaren heen vervaagd.

Duel tijdens feestmalen of begrafenissen

Geënsceneerde jachten

De Romeinen waren geobsedeerd door jachtexpedities tijdens militaire campagnes. Deze vonden plaats in Noord-Afrika. De jachtpartijen komen daar vaak voor omdat er veel wilde dieren leven. Later worden deze deel van het spektakel. In het museum zijn enkele partijen nagebootst. De leeuw voelde zeer werkelijk aan.

Geënsceneerde jachtpartijen

Metalen uitrusting

Er waren verschillende soorten gladiatoren. Elk daarvan zijn uitgerust met de daarbij horende attributen. De uitrusting was van groot belang. Dit maakten hen sterker, en dus waren ze minder kwetsbaar. De gladiatoren droegen helmen, scheenplaten, armbeschermers en windsels. In het museum bevinden zich enkele van deze attributen. De scheenplaten zijn rijkelijk versierd. Ook op de helmen vind je versiering terug.

Vondsten van uitrustingen uit Pompeï

Brokstukken

De brokstukken die het museum je toont, zijn uitzonderlijke vondsten uit het Colosseum. Sommige stukken zijn nog een mooi geheel. Je ziet de versieringen nog duidelijk erop afgebeeld staan. Sommige stukken zijn onvolledig en bij enkele zijn de hoekjes eraf.

Brokstukken van het Colosseum

Een wereld vol amfitheaters

In een aparte ruimte van de tentoonstelling bevindt zich een wereldkaart. Op die kaart staan al de plaatsen aangeduid waar zich ooit een amfitheater heeft bevonden. Dit is fascinerend om te zien. De meeste mensen wisten niet dat dit wereldwijd is. Hier krijgen ze dus op deze manier krijgen een nieuw beeld hiervan. Er zijn onderaan op de kaart ook schermpjes te zien. Daar kan je foto’s zien van de overblijfselen van de amfitheaters.

Wereldkaart waarop alle amfitheaters zijn aangeduid

Het Colosseum in levende lijve

Het laatste deel van de tentoonstelling bracht je in een aparte kamer. Hier kreeg je een koptelefoon mee voordat je naar binnen ging. De kamer was erg donker. Het enige wat je zag waren de projecties op de donkere vloeren en muren. Op de projecties werden gevechtsspelen en jachtpartijen afgebeeld. Ondertussen hoorde je het geluid van de spelen door je koptelefoon. Zo kreeg je het gevoel alsof je écht in het Colosseum was. Dit is het sterkste wat de tentoonstelling te bieden heeft. De interactie van de mensen naar het museum toe is hier zeer groot. Dit trekt dan ook de aandacht van het publiek.

Gevechtsspelen in het Colosseum

Donker, donkerder, donkerst

Zoals de titel al verklapt is dit een echte tocht door het donker. Dit was helaas spijtig op bepaalde plaatsen. Soms waren de tekstkaders moeilijk te lezen en kon je de attributen moeilijk zien door het te kort aan licht. Langs de andere kant gaf dit wel een bepaalde sfeer aan de tentoonstelling. Het is maar hoe je het bekijkt.

Voel je een echte gladiator

Om af te sluiten mocht dit object natuurlijk niet ontbreken. Dit is altijd iets waarmee je duidelijk de aandacht van het volk trekt. Het volk kan zo op een speelse manier al een eerste kennismaking houden met het gladiatoren bestaan. (LV)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.