Van - Walrus

Reading everything critically ; Author of “วัตถุต้องสงสัย” @Salmonbooks


การเมืองเรื่องความแรด ; ข้อโต้แย้งในกรณีฮอร์โมนเดอะซีรีย์

ผู้หญิงกับการแลกเปลี่ยนความเข้าใจตัวเองและความปรารถนา ในความสัมพันธ์แม่ - ลูกสาว


หาเสียง

สิ่งที่ยากที่สุดของการเขียน


“การเขียน” เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งของชีวิต

การเขียนจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ามีความสุขขณะเขียน แต่พร้อมๆกันก็เป็นทุกข์ด้วย

สำหรับผม และหลายๆคนคงคิดเหมือนกันว่า ย่อหน้าแรก หรือการเริ่มเขียนเป็นส่วนที่เขียนได้ยากที่สุด


หายนะของความไร้เดียงสา: การฝัน/การตื่น , เรื่องจริง/นิยาย?

ดาวกับความไม่เข้าใจตัวเอง การพยายามเข้าใจตัวเองและความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจของเรื่องแต่งกับความจริง


การเมืองเรื่องความแรด ; ข้อโต้แย้งในกรณีฮอร์โมนเดอะซีรีย์

ผู้หญิงกับการแลกเปลี่ยนความเข้าใจตัวเองและความปรารถนา ในความสัมพันธ์แม่ - ลูกสาว


อนาถ : ท่าทีและความสิ้นหวังต่อหนังสือพิมพ์ไทย


รู้สึกอนาถสมกับที่สื่อแทปลอยด์ใหญ่ ยอดขายสูงสุดของประเทศพาดหัวหน้าหนึ่ง ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยว่าด้วยการเสพสื่อลามกกับนักศึกษาไทย (ว่ากัน…