վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր — Սպասված հանդիպում երկու հայտնի Օլսեն քույրերի հետ

Բառախաղ — Երկու քույր ենք, երկուսս էլ մի բոյի

Ուղիղ խոսք — «Մեր սրտերը բաբախում են միասին».Օլսեն քույրեր

Թվով վերնագիր — 20 փաստ ընկերության մասին

Բլոգային վերնագիր — Երկու հայտնի աստղերը նորաձեւության մասին

Ստահոդ վերնագիր — Շտապեք գնել այս հնաոճ զգեստները, այսպիսի հագուստ ոչ ոք չի ունենա

Like what you read? Give Liza Tzaturyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.