Ο καλός ο καπετάνιος… ξέρει κι άλλο μονοπάτι

Φουρτούνες και αντάρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ελλαδίτσα μας για πρώτη φορά πρωταγωνιστεί με αρνητικό τρόπο. Για πολλούς είναι η χειρότερη οικονομικό _ κοινωνικό _ πολιτική περιδίνηση της σύγχρονης ιστορίας.

Το εθνικό μας καράβι, έχει εγκλωβιστεί σε ένα «σπιράλ θανάτου» και οι ναύτες μαζί με τους επιβάτες, μοιάζουν να έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους.

Ίσως η γιορτινή αυτή περίοδος, να σηματοδοτήθηκε από την πιο σύντομη «εποχιακή» χαρά, στα χείλη των Ελλήνων.

Χαρήκαμε, μοιράσαμε ευχές, βγήκαμε και μισό εκατομμύριο «σέλφις» έκαστος, μα πρίν αλέκτωρ λαλήσει… μας κατάπιαν οι μέριμνες και η καθημερινότητα.

Ή μήπως όχι;

Κλείστε τη ρημάδα την τηλεόραση να βρείτε την υγειά σας.

Ε;

Like what you read? Give Kosmidis Lefteris a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.