70.000.000€ μα γιατί;

Είναι εκείνες οι στιγμές που παρασέρνουνε το νου άγριες σκέψεις, που αναβλύζουνε βίαια από τα πιο σκοτεινά αυλάκια του μυαλού.

Ενώ ζεις, λειτουργείς κανονικά, περπατάς, γελάς, συζητάς, επικοινωνείς, στο άκουσμα μόνον κάποιας είδησης, κάποιου γεγονότος, στέκεσαι σαν κεραυνοβολημένος για τους άλλους, σαν στοπ καρέ σε ταινία δράσης.

Το μυαλό επιβάλλεται στο σώμα, απαιτεί το χρόνο του για να πυροδοτήσει ο αναπάντεχος σπινθηριστής, μια ακολουθία εκρήξεων σκέψης και να χαθεί ο χρόνος.

Έτσι κάπως αισθάνθηκα στο άκουσμα της είδησης για το κόστος της Πανορθόδοξης Συνόδου.

Αλήθεια όμως, γιατί ποτέ δε μάθαμε το κόστος ενός EUROGROUP ή μιας συνάντησης κορυφής της EU? Των G20; Του WORLD ECONOMIC FORUM; Της λέσχης Μπίλντεμπεργκ; Της Β Βατικανής Συνόδου;

Γιατί;

Προς τους Αρχιερείς: Γιατί; Ο λιτός βίος και η ασκητική ζωή, δεν είναι προϋποθέσεις της Ορθόδοξης πνευματικότητος;

Μήπως χάνεται μια χρυσή ευκαιρία ορθοδόξου διδαχής;

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.