VPN nedir? Ne işe yarar konularına hiç girmeden hızlıca kendi VPN sunucunuzu nasıl kurabilirsiniz ona geçmek istiyorum. Bu zamana kadar wikipedia, booking.com ve youtube gibi pek çok büyük site, ülkemizde erişime kapatıldığı için VPN’in ne olduğunu hemen herkes biliyor.

Kuracağımız VPN;


Kaynak: https://fatihozturk.com.tr/blog/proxy-server-kurulumu/

Güvenemediğiniz yerlerden proxy almaktan ve paylaşımsız diye satılan paylaşımlı proxylerden bıktıysanız; sadece 3 dakikada, aylık toplam 3,5 dolar maliyeti olan ve tamamen kendinize ait bir proxy server nasıl kurulur öğrenmek istemez misiniz? Bu arada belirttiğim 3 dakika, bekleme süreleri dahil toplam süredir, yapacağınız işlemler 1 dakika bile sürmeyecek.

Fatih Öztürk

Fatih OZTURK Full stack developer & troubleshooter. Heart Winning Developer and Troubleshooter from Istanbul, Turkey.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store