VPN nedir? Ne işe yarar konularına hiç girmeden hızlıca kendi VPN sunucunuzu nasıl kurabilirsiniz ona geçmek istiyorum. Bu zamana kadar wikipedia, booking.com ve youtube gibi pek çok büyük site, ülkemizde erişime kapatıldığı için VPN’in ne olduğunu hemen herkes biliyor.

Kuracağımız VPN;

  • Telefon, Tablet ve Bilgisayarlarda kullanılabilir.
  • Satın alacağınız VPN hizmetlerinden hiç bir eksiği yoktur.
  • Ücretlendirmesi saatlik olarak yapılır, yani kullanmadığınız zaman sunucuyu kapatırsınız ve herhangi bir ücret ödemezsiniz. Saati $0.007'a denk gelmektedir.
  • Kurulumu basittir, en fazla 2 dakika sürer. …

Güvenemediğiniz yerlerden proxy almaktan ve paylaşımsız diye satılan paylaşımlı proxylerden bıktıysanız; sadece 3 dakikada, aylık toplam 3,5 dolar maliyeti olan ve tamamen kendinize ait bir proxy server nasıl kurulur öğrenmek istemez misiniz? Bu arada belirttiğim 3 dakika, bekleme süreleri dahil toplam süredir, yapacağınız işlemler 1 dakika bile sürmeyecek.

Kesinlikle abartmıyorum, kurulum tahmin edeceğinizden çok daha basit; bir kaç kopyala yapıştırla kendinize ait bir proxy sunucunuz olacak. Kuracağımız sistemin en büyük özelliği 18 farklı lokasyon ve binlerce IP barındırması ve dilediğiniz zaman ek bir ücret ödemeden IP adresinizi değiştirebilmeniz. Bir diğer önemli özellik de ücretlendirmesinin saatlik yapılıyor olması; 1 saatlik maliyet…

Fatih Öztürk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store