Alhambra — Neuveriteľný výlet do stredoveku

V maličkej Granade na juhu Španielska sa nachádza Alhambra. “Červený hrad” je komplexom palácov a pevností maurských panovníkov Granady. Teda aspoň toľko mi o tom prezradila mocná wiki.

Keď som sa však ocitol priamo v útrobách tejto pevnosti, nemohol som uveriť vlastným očiam. Najväčší dojem na mňa urobili ornamentami opracované steny. Keď som si predstavil tie hodiny/dni/roky, ktoré nad týmto výtvorom museli stráviť ľudia pred tisíc rokmi, napadlo mi hlavne slovíčko wow [vau]. O to skôr, že im v tom pravdepodobne nepomáhala žiadna 3D tlačiareň, ale všetko je to handmade robota.

Viac o tom už povedia fotky. Ja už len dodám, že je tam krásne a keď náhodou pôjdete niekedy okolo, určite sa tam zastavte. Stojí to za to.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.